GĐ QLDA Phoenix Tower nhận xét về Karawindows

1/ Hồ sơ chào thầu của Karawindows đáp ứng hoàn toàn các tiêu chí kỹ thuật chúng tôi đưa ra.

2/ Giá chào thầu rất hợp lý.

3/ Trong quá trình trao đổi thảo luận với nhà thầu, đặc biệt là các vấn đề về mặt kỹ thuật, biện pháp thi công, nhà thầu thể hiện sự nghiên cứu rất là nghiêm túc và kỹ lưỡng trong quá trình thiết lập hồ sơ chào thầu, cũng như sự chuyên nghiệp trong quá trình xây dựng bài chào. Các chi tiết khó cũng như cụ thể khi được chủ đầu tư hỏi thì nhà thầu trả lời rõ ràng, rành mạch được và đáp ứng được kỳ vọng của chủ đầu tư.

Chính vì thế mà trải qua trong hơn 30 hồ sơ chào thầu, cuối cùng nhà thầu nhôm kính Kara được chọn làm nhà thầu thi công.

popup

Số lượng:

Tổng tiền: